Tin mua bán OTC: Dược phẩm - Mỹ phẩm
TIN BÁN Giá KL Thời gian
  BVQTTN A 14.5 200,000 21:42
  BVQTTN A 14.5 100,000 21:37
  HDBANK A 20 300,000 21:34
  OCB A 11.5 100,000 21:21
  METALVN B 46.5 30,000 20:09
  ABBANK A 9.6 100,000 20:07
  TCB A 44.5 50,000 20:07
  LVBANK A 13.7 50,000 20:06
  VEAM A 20.8 30,000 20:03
  PHGC A 101 100,000 19:07
  LVBANK A 15 14,000 17:59
  OCB A 11.4 100,000 17:16
  LVBANK A 14 100,000 16:21
  VTPO A 56.7 7,000 15:13
  VTGI A 12.5 50,000 14:42
  HDBANK A 21 30,000 14:41
  VTPO A 56 10,000 14:41
  OCB A 11.5 100,000 14:40
  THACO A 115 1,000 14:40
  SCBANK A 6.1 100,000 14:38
  PHGC A 101 12,000 14:34
  TCB A 44.5 25,000 14:32
  LVBANK A 14.3 15,000 14:14
  VTGI A 12.5 10,000 14:12
  BTLI A 12 10,000 13:46
  CTCM A 2 50,000 13:03
  CTIN A 32 30,000 12:39
  VEAM A 21 200,000 12:38
  CTIN A 32 50,000 12:33
  METALVN B 45 100,000 12:30
  OCB A 11.7 100,000 12:25
  CKG A 21.5 20,000 12:20
  BVQTTN A 15 300,000 12:07
  BVQTTN A 15 300,000 12:07
  VEAM A 20.7 50,000 12:04
  VTGI A 12 200,000 12:02
  LVBANK A 13.7 200,000 12:02
  PGBANK A 9 200,000 12:02
  HDBANK A 20 200,000 12:01
  VEAM A 20.8 200,000 12:01
  OCB A 11.2 200,000 12:00
  ABBANK A 9.6 200,000 12:00
  SANEST B 31 50,000 11:58
  BVQTTN A 14.5 200,000 11:58
  BVQTTN A 14.5 30,000 11:49
  BVQTTN A 15.5 200,000 11:47
  HDBANK A 20.5 100,000 11:39
  ABBANK A 9.6 100,000 11:38
  ABBANK A 9.6 300,000 11:00
  HDBANK A 20.5 300,000 11:00
(Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP)
TIN MUA Giá KL Thời gian
  CKG A 22 50,000 22:22
  HDBANK A 20.9 100,000 22:21
  THACO A 115 50,000 21:25
  HDBANK A 22 200,000 21:16
  TCB A 42 200,000 21:13
  VEAM A 22 100,000 21:12
  BVQTTN A 16 100,000,000 21:11
  BVQTTN A 20 400,000 20:58
  LVBANK A 15.2 400,000 20:57
  SGBANK A 12 400,000 20:57
  VTPO A 59 400,000 20:56
  HDBANK A 22.6 400,000 20:56
  SANEST B 30.8 100,000 19:04
  YSKH A 30 300,000 19:02
  SANEST B 30.8 300,000 18:48
  HDBANK A 19.9 50,000 17:58
  VEAM A 20 100,000 17:57
  CKG A 20 20,000 17:56
  TCB A 41 200,000 17:41
  TPBANK A 14.6 200,000 16:35
  VTGI A 12 100,000 16:30
  TCB A 42.5 200,000 16:23
  BVBANK A 4.2 100,000 16:14
  TPBANK A 14 100,000 14:38
  TCB A 46 320,000 14:34
  TCB A 46 100,000 14:34
  HDBANK A 21.5 500,000 14:17
  VPBANK A 43 500,000 14:11
  TCB A 45 500,000 13:58
  VTGI A 12.5 100,000 13:36
  VTGI A 12.6 50,000 13:31
  OCB A 11.6 100,000 13:30
  PHGC A 108 500,000 12:52
  TCB A 41.5 100,000 12:44
  OCB A 12.5 200,000 12:43
  BVBANK A 4.2 100,000 12:34
  EABANK A 6 100,000 12:34
  PGBANK A 9.3 600,000 12:16
  VTGI A 12.7 600,000 12:15
  TCB A 44.6 200,000 12:03
  TCB A 44.6 400,000 11:56
  TCB A 44.6 400,000 11:49
  VTGI A 12.8 100,000 11:41
  TCB A 0.0 50,000 11:36
  TCB A 44 100,000 11:36
  TPBANK A 15 300,000 11:35
  HDBANK A 22 200,000 11:34
  EABANK A 5 100,000 11:34
  ABBANK A 9.8 600,000 11:30
  TPBANK A 15 600,000 11:29
(Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP)

iconphoneHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hà Nội

04.66873314 - 0971033257

contact@sanotc.com

TP Hồ Chí Minh

0926.242.343

hangpham.mark@gmail.com

quang cao
quang cao
quang cao