TIN BÁN Giá KL Thời gian
TTB 13,9 7.000.000 11-2014
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
TTB 14,4 3.000.000 11-2014
TTB 14 2.000.000 11-2014
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP