Tin mua bán OTC: Chứng khoán
TIN BÁN Giá KL Thời gian
  BVQTTN A 14.5 200,000 21:43
  HDBANK A 20 300,000 21:37
  BVQTTN A 14.5 100,000 21:37
  OCB A 11.5 100,000 21:21
  HDBANK A 20.4 100,000 20:41
  ABBANK A 9.7 100,000 20:33
  ABBANK A 9.8 100,000 20:23
  METALVN B 46.5 30,000 20:09
  ABBANK A 9.6 100,000 20:07
  TCB A 42.5 50,000 20:07
  LVBANK A 13.7 50,000 20:06
  VEAM A 20.8 30,000 20:03
  PHGC A 101 100,000 19:07
  LVBANK A 15 14,000 18:00
  OCB A 11.4 100,000 17:22
  VTPO A 55.7 21,000 17:06
  HDBANK A 20.5 200,000 16:44
  LVBANK A 14 100,000 16:21
  VTPO A 56 10,000 16:07
  VTPO A 56.7 7,000 15:13
  HDBANK A 21 37,000 14:45
  VTPO A 57 10,000 14:37
  PHGC A 101 22,000 14:34
  TCB A 42.5 25,000 14:32
  PHGC A 101 20,000 13:37
  CTCM A 2 50,000 13:03
  PHGC A 101 200,000 12:53
  CTIN A 32 30,000 12:39
  VEAM A 21 200,000 12:38
  VEAM A 21 50,000 12:34
  CTIN A 32 50,000 12:33
  METALVN B 45 100,000 12:30
  OCB A 11.7 100,000 12:25
  CKG A 21.5 20,000 12:20
  PHGC A 101 100,000 12:17
  HDBANK A 19.5 100,000 11:58
  ABBANK A 9.6 100,000 11:57
  PHGC A 107 50,000 11:55
  PHGC A 107 50,000 11:55
  PHGC A 107 50,000 11:55
  PHGC A 107 50,000 11:55
  PHGC A 107 50,000 11:55
  PHGC A 107 50,000 11:55
  PHGC A 107 50,000 11:55
  PHGC A 107 50,000 11:55
  HDBANK A 20.5 300,000 11:22
  ABBANK A 9.6 200,000 11:19
  HDBANK A 19 200,000 10:57
  TCB A 39 200,000 10:56
  THACO A 107 200,000 10:51
(Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP)
TIN MUA Giá KL Thời gian
  TCB A 43.2 35,000 22:37
  THACO A 115 50,000 21:25
  HDBANK A 22 200,000 21:16
  TCB A 42 200,000 21:13
  VEAM A 22 100,000 21:12
  BVQTTN A 16 100,000,000 21:11
  BVQTTN A 20 400,000 20:58
  LVBANK A 15.2 400,000 20:58
  SGBANK A 12 400,000 20:57
  VTPO A 59 400,000 20:57
  HDBANK A 22.6 400,000 20:56
  SGBANK A 11 400,000 20:54
  VTPO A 59 300,000 20:52
  VTGI A 12.5 300,000 20:51
  CTVT A 32 300,000 20:51
  LVBANK A 15 300,000 20:50
  TPBANK A 15 300,000 20:50
  CTIN A 46.5 300,000 20:49
  THACO A 110 50,000 20:20
  SANEST B 30.8 100,000 19:04
  YSKH A 30 300,000 19:02
  SANEST B 30.8 300,000 18:48
  TCB A 41.5 1,000,000 18:01
  HDBANK A 19.9 50,000 17:58
  TPBANK A 14.5 300,000 17:58
  VEAM A 20 100,000 17:57
  CKG A 20 20,000 17:57
  TCB A 41 200,000 17:41
  LVBANK A 14.2 100,000 16:41
  TPBANK A 16.2 200,000 16:39
  TPBANK A 14.5 100,000 16:36
  ABBANK A 12 299,000 16:36
  SGBANK A 11.5 100,000 16:35
  VTGI A 12 100,000 16:34
  TCB A 41 100,000 16:33
  TCB A 42.5 200,000 16:29
  BVBANK A 4.2 100,000 16:14
  HDBANK A 20.5 100,000 15:58
  HDBANK A 21 50,000 15:47
  TCB A 42 200,000 15:14
  ABBANK A 9.5 100,000 15:13
  ABBANK A 13.6 200,000 15:13
  HDBANK A 19.7 50,000 15:13
  TPBANK A 16.2 200,000 15:12
  VEAM A 24.5 200,000 15:11
  SANEST B 30.8 100,000 15:04
  VEAM A 20.5 10,000 14:44
  OCB A 11.3 30,000 14:43
  TPBANK A 14 100,000 14:38
  BVQTTN A 19 500,000 14:23
(Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP)

iconphoneHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hà Nội

04.66873314 - 0971033257

contact@sanotc.com

TP Hồ Chí Minh

0926.242.343

hangpham.mark@gmail.com

quang cao
quang cao
quang cao