TIN BÁN Giá KL Thời gian
GELEX 7,9 25.000 14:58
VNPD 7,5 50.000 21-04
VNPD 7,5 10.000 30-03
GELEX 8 50.000 01-02
GELEX 8 50.000 01-02
BDHC 15 10.000 22-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
GELEX 10 10.000 14:52
VNPD 7,2 10.000 30-03
GELEX 8 20.000 12-03
GELEX 9,5 100.000 05-03
GELEX 8,8 20.000 02-03
GELEX 8,6 20.000 02-03
VNPD 7,5 5.000 24-02
GELEX 8,8 20.000 22-02
VNPD 7,5 5.000 17-02
GELEX 8,8 20.000 01-02
GELEX 8,5 20.000 01-02
GELEX 8,6 20.000 01-02
TRAFUCO 11 20.000 12-2013
TRAFUCO 11 30.000 12-2013
TRAFUCO 11 20.000 12-2013
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP