TIN BÁN Giá KL Thời gian
SHEN 1,5 2.000.000 29-06
GELEX 10,5 15.000 23-06
VNPD 10 25.000 23-06
VNPD 12 50.000 22-06
DAKPSI 9 50.000 25-03
VNPD 10,2 50.000 17-03
BDHC 10 10.000 15-03
BDHC 20 5.000.000 09-03
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
VNPD 10,5 20.000 01-07
VNPD 10,5 20.000 26-06
VNPD 11 100.000 22-06
VNPD 10,5 20.000 02-06
VNPD 11 100.000 30-05
GELEX 11 50.000 29-05
VNPD 10,5 30.000 22-05
VNPD 10,5 50.000 20-05
GELEX 10 10.000 18-05
VNPD 11 100.000 17-05
VNPD 10 20.000 13-05
GELEX 8 20.000 10-05
SPMI 12 100.000 28-03
VNPD 10,5 20.000 19-03
TRAFUCO 11,1 20.000 06-03
TRAFUCO 11 10.000 06-03
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP