TIN BÁN Giá KL Thời gian
VNPD 10 3.000 15-11
VNPD 9 100.000 08-11
VNPD 9 10.002 24-10
TRADINCORP 8 10.000 06-10
VNPD 7,5 9.800 21-09
HPTEP 20 100.000 19-09
GELEX 13 23.000 15-09
VNPD 8,5 9.800 15-09
VNPD 8 3.500 13-09
GELEX 10 100.000 10-09
VNPD 6,5 100.000 09-09
BDHC 15 2.800 08-09
VNPD 11 1.000.000 04-09
VNPD 5,5 200.000 11-08
TRAFUCO 10 100.000 11-08
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
VNPD 9 50.000 9:5
GELEX 13 100.000 22-11
GELEX 13 100.000 22-11
VNPD 10 100.000 8:9
GELEX 13,2 100.000 22-11
GELEX 14 100.000 22-11
VNPD 9 50.000 22-11
GELEX 13 100.000 22-11
VNPD 9,5 100.000 16-11
VNPD 9 50.000 20-11
VNPD 9 50.000 16-11
VNPD 9 300.000 08-11
VNPD 9 20.000 02-11
VNPD 9 200.000 30-10
VNPD 9 300.000 29-10
VNPD 9 100.000 26-10
VNPD 8,5 100.000 26-10
VNPD 9 20.000 16-10
VNPD 8 60.000 16-10
VNPD 8,5 100.000 05-10
VNPD 7 15.000 02-10
VNPD 8,7 20.000 02-10
VNPD 7,5 100.000 28-09
GELEX 13 100.000 28-09
VNPD 8 500.000 25-09
VNPD 7,7 100.000 25-09
VNPD 8,5 800.000 25-09
VNPD 8 800.000 24-09
VNPD 8 1.000.000 24-09
VNPD 6,5 20.000 12-09
GELEX 11 50.000 12-09
GELEX 11 100.000 10-09
VNPD 7,5 100.000 07-09
GELEX 10,5 50.000 04-09
GELEX 10,5 200.000 04-09
VNPD 7,2 20.000 03-09
VNPD 6,5 100.000 01-09
VNPD 7 500.000 28-08
GELEX 10,5 50.000 27-08
GELEX 10 20.000 20-08
GELEX 10 20.000 20-08
GELEX 10 20.000 20-08
GELEX 10 20.000 20-08
VNPD 6 100.000 19-08
VNPD 6 20.000 19-08
VNPD 6 200.000 11-08
GELEX 9,5 20.000 04-08
GELEX 9,5 20.000 04-08
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP