TIN BÁN Giá KL Thời gian
VNPD 11 1.000.000 01-09
VNPD 6 15.000 01-09
VNPD 5,5 200.000 11-08
TRAFUCO 10 100.000 11-08
VNPD 6,5 15.000 22-06
VNPD 6,5 15.000 08-06
VNPD 7 50.000 26-05
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
VNPD 7,2 20.000 01-09
GELEX 10,5 50.000 01-09
VNPD 7,2 100.000 01-09
VNPD 6,5 100.000 01-09
GELEX 10,5 200.000 01-09
VNPD 7 500.000 28-08
GELEX 10,5 50.000 27-08
VNPD 5 50.000 27-08
GELEX 10 20.000 20-08
GELEX 10 20.000 20-08
GELEX 10 20.000 20-08
GELEX 10 20.000 20-08
VNPD 6 100.000 19-08
VNPD 6 20.000 19-08
VNPD 6 200.000 11-08
GELEX 9,5 20.000 04-08
GELEX 9,5 20.000 04-08
VNPD 5 50.000 03-08
VNPD 5 100.000 21-07
GELEX 9,7 50.000 26-05
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP