TIN BÁN Giá KL Thời gian
VNPD 10,8 8.000 20-09
VNPD 12 8.000 16-09
VNPD 11 18.000 15-09
CDHC1 20 20.000 15-09
VNPD 10,8 10.000 11-08
VNPD 9 50.000 20-07
SHEN 1,5 2.000.000 29-06
GELEX 10,5 15.000 23-06
VNPD 10 25.000 23-06
VNPD 12 50.000 22-06
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
VNPD 10,5 20.000 07-10
VNPD 11,5 50.000 21-09
VNPD 11 50.000 21-09
VNPD 11,5 100.000 19-09
GELEX 10 10.000 17-09
VNPD 11,5 100.000 29-08
VNPD 10,7 10.000 27-08
VNPD 10,7 20.000 10-08
VNPD 12 100.000 03-08
VNPD 12 100.000 26-07
VNPD 11 100.000 19-07
VNPD 11,5 50.000 19-07
VNPD 11 100.000 18-07
GELEX 10 10.000 15-07
SHJC 10 20.000 13-07
VNPD 11 100.000 09-07
VNPD 11 100.000 22-06
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP