TIN BÁN Giá KL Thời gian
DAKPSI 9 50.000 25-03
VNPD 10,2 50.000 17-03
BDHC 10 10.000 15-03
BDHC 20 5.000.000 09-03
VNPD 11 2.000.000 02-03
BDHC 15 10.000 26-02
BDHC 15 10.000.000 26-02
TRADINCORP 8 10.000 06-02
VNPD 9,8 30.000 04-02
VNPD 10,8 15.000 05-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
VNPD 10 20.000 22-04
SPMI 12 100.000 28-03
VNPD 10,5 20.000 19-03
TRAFUCO 11,1 20.000 06-03
TRAFUCO 11 10.000 06-03
VNPD 10,2 50.000 04-03
VNPD 10,5 20.000 04-03
VNPD 10,2 50.000 24-02
VNPD 10,5 50.000 06-02
VNPD 10 50.000.000 06-02
VNPD 10,2 100.000 16-01
VNPD 10,2 50.000 16-01
VNPD 10,2 50.000 12-01
VNPD 10 100.000 11-01
VNPD 10,2 100.000 11-01
VNPD 10 50.000 05-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP