TIN BÁN Giá KL Thời gian
BLIC 6,5 10.000 19-07
BLIC 7 25.000 23-06
BLIC 8,5 100.000 13-06
BLIC 7,9 10.000 04-06
BLIC 7,5 10.000 03-06
BLIC 7 100.000 02-06
BLIC 8 50.000 02-06
BLIC 8 30.000 02-06
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
VNAI 9,2 100.000 12-07
BLIC 9,3 100.000 12-07
BLIC 9 100.000 24-06
VNAI 8,8 100.000 22-06
BLIC 9 100.000 18-06
BLIC 9 100.000 02-06
BLIC 8 100.000 02-06
BLIC 8 100.000 02-06
VNAI 8,5 100.000 27-05
VNAI 9 200.000 14-05
VNAI 8,5 100.000 12-05
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP