TIN BÁN Giá KL Thời gian
BLIC 6,5 10.000 19-07
BLIC 7 25.000 23-06
BLIC 8,5 100.000 13-06
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
VNAI 9,2 100.000 12-07
BLIC 9,3 100.000 12-07
BLIC 9 100.000 24-06
VNAI 8,8 100.000 22-06
BLIC 9 100.000 18-06
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP