Tin mua bán OTC
TIN BÁN Giá KL Thời gian
  OCB A 11.6 25,000 07:15
  BVQTTN A 14.5 200,000 21:43
  HDBANK A 20 300,000 21:37
  BVQTTN A 14.5 100,000 21:37
  OCB A 11.5 100,000 21:21
  HDBANK A 20.4 100,000 20:41
  ABBANK A 9.7 100,000 20:33
  METALVN B 46.5 30,000 20:09
  ABBANK A 9.6 100,000 20:07
  TCB A 42.5 50,000 20:07
  LVBANK A 13.7 50,000 20:06
  VEAM A 20.8 30,000 20:03
  PHGC A 101 100,000 19:07
  LVBANK A 15 14,000 18:00
  OCB A 11.4 100,000 17:22
  VTPO A 55.7 21,000 17:06
  HDBANK A 20.5 200,000 16:44
  LVBANK A 14 100,000 16:21
  VTPO A 56.7 7,000 15:13
  HDBANK A 21 37,000 14:45
  PHGC A 101 22,000 14:34
  TCB A 42.5 25,000 14:32
  CTCM A 2 50,000 13:03
  PHGC A 101 200,000 12:53
  CTIN A 32 30,000 12:39
  VEAM A 21 200,000 12:38
  VEAM A 21 50,000 12:34
  CTIN A 32 50,000 12:33
  METALVN B 45 100,000 12:30
  OCB A 11.7 100,000 12:25
  CKG A 21.5 20,000 12:20
  PHGC A 101 100,000 12:17
  PHGC A 107 50,000 11:55
  PHGC A 107 50,000 11:55
  PHGC A 107 50,000 11:55
  PHGC A 107 50,000 11:55
  PHGC A 107 50,000 11:55
  PHGC A 107 50,000 11:55
  PHGC A 107 50,000 11:55
  PHGC A 107 50,000 11:55
  HDBANK A 20.5 300,000 11:22
  ABBANK A 9.6 200,000 11:19
  HDBANK A 19 200,000 10:57
  TCB A 39 200,000 10:56
  THACO A 107 200,000 10:51
  HDBANK A 20.5 50,000 10:16
  CTIN A 32 400,000 10:10
  ABBANK A 9.6 400,000 10:09
  HDBANK A 20 400,000 10:09
  TCB A 39 400,000 10:08
(Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP)
TIN MUA Giá KL Thời gian
  TCB A 43.2 35,000 07:15
  TCB A 43.5 220,000 07:00
  THACO A 115 15,000 07:00
  TCB A 42 200,000 06:42
  HDBANK A 22 200,000 06:41
  ABBANK A 13.6 200,000 06:40
  LVBANK A 15 200,000 06:39
  PHGC A 108 200,000 06:36
  OCB A 15 200,000 06:36
  BVQTTN A 19 200,000 06:35
  PGBANK A 9.2 200,000 06:34
  TPBANK A 16.2 300,000 06:33
  CTIN A 46 400,000 06:30
  TCB A 42 400,000 06:29
  ABBANK A 136 400,000 06:28
  VTGI A 12.6 400,000 06:21
  MCMI A 47.5 400,000 06:20
  LVBANK A 15.2 400,000 06:20
  PGBANK A 9.5 400,000 06:19
  HDBANK A 22.6 400,000 06:19
  TCB A 44.5 400,000 06:18
  VEAM A 24.7 400,000 06:17
  OCB A 15.2 400,000 06:17
  ABBANK A 13.6 400,000 06:15
  THACO A 115 50,000 21:25
  HDBANK A 22 200,000 21:16
  TCB A 42 200,000 21:13
  VEAM A 22 100,000 21:12
  BVQTTN A 16 100,000,000 21:11
  BVQTTN A 20 400,000 20:58
  LVBANK A 15.2 400,000 20:58
  SGBANK A 12 400,000 20:57
  VTPO A 59 400,000 20:57
  HDBANK A 22.6 400,000 20:56
  SANEST B 30.8 100,000 19:04
  YSKH A 30 300,000 19:02
  SANEST B 30.8 300,000 18:48
  TCB A 41.5 1,000,000 18:01
  HDBANK A 19.9 50,000 17:58
  VEAM A 20 100,000 17:57
  CKG A 20 20,000 17:57
  TCB A 41 200,000 17:41
  LVBANK A 14.2 100,000 16:41
  TPBANK A 16.2 200,000 16:39
  TPBANK A 14.5 100,000 16:36
  SGBANK A 11.5 100,000 16:35
  VTGI A 12 100,000 16:34
  TCB A 42.5 200,000 16:29
  BVBANK A 4.2 100,000 16:14
  HDBANK A 21 50,000 15:47
(Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP)

iconphoneHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hà Nội

04.66873314 - 0971033257

contact@sanotc.com

TP Hồ Chí Minh

0926.242.343

hangpham.mark@gmail.com

quang cao
quang cao
quang cao