Tin mua bán OTC
TIN BÁN Giá KL Thời gian
  VPBANK A 36.5 50,000 13:42
  PHGC A 138 5,000 13:42
  BIWASE A 25.5 110,000 13:39
  THACO A 125.5 12,000 13:36
  VEAM A 20.2 53,000 13:32
  PHGC A 142.5 15,000 13:31
  VPBANK A 35.5 32,000 13:29
  VPBANK A 36.5 10,000 13:26
  HDBANK A 17.1 50,000 13:24
  SABETRAN A 33 20,000 13:13
  LVBANK A 13.2 100,000 12:35
  VPBANK A 35.6 20,000 12:25
  HDBANK A 17.2 100,000 12:00
  TCB A 36 50,000 11:58
  EABANK A 5.2 30,000 11:25
  VPBANK A 35.4 50,000 11:24
  BVQTTN A 13.5 50,000 11:23
  HDBANK A 17.2 300,000 11:00
  VPBANK A 37 300,000 11:00
  ABBANK A 9.5 300,000 11:00
  LVBANK A 14 100,000 10:50
  ABBANK A 8.2 100,000 10:37
  ABBANK A 8.8 100,000 10:23
  VTGI A 11.3 100,000 10:20
  TPBANK A 10.8 220,000 10:20
  LVBANK A 13.9 220,000 10:18
  SABETRAN A 42 50,000 10:15
  TPBANK A 17.5 30,000 10:14
  EABANK A 5.8 1,300,000 10:13
  OCB A 12.8 30,000 10:12
  VPBANK A 35.8 500,000 10:11
  TCB A 35.5 299,000 10:09
  VPBANK A 35.8 100,000 09:43
  VPBANK A 35.8 100,000 09:43
  VPBANK A 35.8 100,000 09:43
  HDBANK A 17 500,000 09:31
  ABBANK A 9.8 100,000 08:58
  OCB A 11.6 100,000 08:55
  BVQTTN A 10 500,000 08:43
  VPBANK A 35 500,000 08:41
  ABBANK A 9.5 50,000 08:11
  OCB A 11.5 55,000 08:00
  HDBANK A 17.5 45,000 08:00
  TCB A 35.8 22,000 07:30
  LVBANK A 14 35,000 07:00
  PHGC A 142.5 6,000 06:29
  TTPC A 10 50,000 06:08
  ABBANK A 9.5 100,000 21:43
  LVBANK A 14 200,000 21:37
  VPBANK A 35.5 30,000 20:13
(Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP)
TIN MUA Giá KL Thời gian
  TONDONGA A 32 300,000 14:16
  VPBANK A 41.5 500,000 14:15
  VPBANK A 37.1 100,000 14:12
  NAMABANK A 5 100,000 14:11
  VPBANK A 40.6 400,000 14:11
  VPBANK A 40.7 500,000 14:08
  BVQTTN A 14 400,000 14:08
  CTIN A 35 100,000 14:05
  VPBANK A 41.8 400,000 13:57
  VPBANK A 42 300,000 13:54
  ABBANK A 8.1 30,000 13:52
  OCB A 13 50,000 13:51
  VEAM A 20 120,000 13:44
  VPBANK A 41.6 500,000 13:38
  TCB A 38 200,000 13:27
  TCB A 38 300,000 13:27
  PHGC A 145 22,000 13:24
  LVBANK A 13.8 55,000 13:22
  TCB A 38.5 200,000 13:21
  VPBANK A 35.2 15,000 13:20
  VPBANK A 40.6 400,000 13:18
  TPBANK A 12.9 500,000 13:16
  VPBANK A 42 1,000,000 13:08
  VEAM A 20 300,000 13:06
  ABBANK A 9.6 500,000 13:05
  LVBANK A 13 100,000 13:03
  TCB A 37.5 300,000 13:02
  CTVT A 30 300,000 13:00
  VPBANK A 40 299,000 12:47
  VEAM A 22 100,000 12:44
  TPBANK A 12 200,000 12:30
  BVQTTN A 9.7 1,000,000 12:22
  HDBANK A 18 400,000 12:22
  TCB A 38 400,000 12:21
  VPBANK A 40 400,000 12:20
  ABBANK A 9 400,000 12:20
  PHGC A 140 400,000 12:19
  THACO A 128 400,000 12:18
  CTVT A 30 299,000 12:17
  SCBANK A 6 1,000,000 12:14
  BIWASE A 25.2 400,000 12:12
  ABBANK A 9 400,000 12:09
  TCB A 38 400,000 12:09
  VPBANK A 36 400,000 12:08
  BVQTTN A 14 400,000 12:08
  VEAM A 20 400,000 12:07
  TPBANK A 12.5 299,000 12:04
  TPBANK A 11.8 500,000 12:03
  OCB A 13.5 299,000 12:03
  VPBANK A 38 299,000 12:00
(Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP)

iconphoneHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hà Nội

04.66873314 - 0971033257

contact@sanotc.com

TP Hồ Chí Minh

0926.242.343

hangpham.mark@gmail.com

quang cao
quang cao