• Hơn
  200.000
  Tài khoản nhà đầu tư
  Đã giao dịch tại Sàn OTC

  • Uy tín

   11 năm hoạt động trên
   thị trường OTC Việt Nam

  • Hỗ trợ

   Hơn 2000 dữ liệu
   doanh nghiệp OTC

  • kết nối

   Nhà đầu tư
   Nhà môi giới

Trung tâm giao dịch cổ phiếu OTC
Giao dịch đã được xác nhận Giao dịch đã
Được Xác Nhận
TIN BÁN Giá KL Thời gian
  VEAM A 22.2 35,000 00:15
  OCB A 14 50,000 23:43
  PHGC A 100 20,000 22:08
  OCB A 12.8 100,000 22:06
  CKG A 19.4 10,000 20:56
  CTIN A 20 300,000 20:49
  BVQTTN A 15 150,000 20:48
  THACO A 190 300,000 20:47
  VTGI A 22 15,000 19:34
  HDBANK A 27 200,000 19:08
  OCB A 12 200,000 19:03
  ABBANK A 9.2 100,000 18:34
  HDBANK A 29 100,000 18:30
  TCB A 55 100,000 18:28
  THACO A 180 72,000 18:05
  TCB A 56.5 35,000 17:57
  PHGC A 106.5 10,000 17:48
  THACO A 180 150,000 17:27
  SCBANK A 6.2 30,000 17:26
  PGBANK A 13.8 20,000 16:50
  SGBANK A 12 300,000 16:42
  TCB A 55 150,000 16:03
  OCB A 13 400,000 15:56
  THACO A 200 72,000 15:31
  THACO A 0.2 72,000 15:29
  MCMI A 48 300,000 15:18
  PVCB A 4.5 100,000 13:35
  HDBANK A 29 50,000 12:50
  NAMABANK A 7 20,000 12:21
  ABBANK A 9.1 5,000 12:02
  TPBANK A 22.5 40,000 12:00
  HDBANK A 30 50,000 11:58
  VTGI A 20.5 40,000 11:57
  TCB A 57.5 40,000 11:56
  OCB A 14.2 100,000 11:54
  TPBANK A 20.6 100,000 11:06
  BVQTTN A 13 150,000 10:07
  VTGI A 18 200,000 09:42
  VTPO A 51 500,000 09:39
  TPBANK A 20.5 50,000 09:38
  PHGC A 96 500,000 09:36
  INTIMEXHCM A 12.8 30,000 08:41
  FPTOL A 125 5,466 08:00
  PHGC A 98 600,000 07:53
  HDBANK A 28.5 500,000 07:49
  PGBANK A 14 500,000 07:40
  VTPO A 50 300 07:35
  TASECO A 59 20,000 07:18
  VTPO A 54.2 80,000 07:17
  OCB A 14.2 55,000 07:00
(Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP)
TIN MUA Giá KL Thời gian
  VTPO A 57 25,000 00:00
  SGBANK A 13.3 150,000 23:47
  OCB A 14.2 100,000 23:38
  HDBANK A 30.5 200,000 23:34
  TPBANK A 29.5 19,500 23:32
  HDBANK A 28.5 100,000 23:31
  TCB A 52 10,000 23:30
  VEAM A 21.7 55,000 23:27
  THACO A 173 25,000 23:17
  TCB A 57.5 55,000 23:14
  VNGAME A 700 50,000 21:43
  OCB A 14 400,000 20:58
  PHGC A 107 600,000 20:53
  MEKOPHAR A 75 10,000 20:42
  VTPO A 53 10,000 20:41
  VTPO A 56 400,000 20:41
  VEAM A 22 200,000 20:36
  THACO A 185 600,000 20:34
  VTGI A 21 200,000 20:33
  TCB A 58 300,000 20:32
  THALEXIM B 17 150,000 20:30
  OCB A 14 200,000 20:30
  HDBANK A 30 300,000 20:29
  VTGI A 20 400,000 20:28
  TCB A 56.5 200,000 20:27
  PGBANK A 15 300,000 20:22
  TPBANK A 21.5 200,000 20:22
  HDBANK A 30 300,000 20:18
  HDBANK A 31 200,000 20:17
  SCBANK A 7 150,000 20:10
  VTGI A 22 300,000 20:03
  ABBANK A 8.5 100,000 19:33
  TCB A 56 200,000 19:26
  TPBANK A 25 400,000 19:25
  HDBANK A 28 200,000 19:08
  VTGI A 21 200,000 19:05
  TPBANK A 21.3 200,000 18:59
  PHGC A 105 20,000 18:42
  PHGC A 100 30,000 17:53
  TCB A 56 50,000 17:53
  VTGI A 19 200,000 17:52
  OCB A 12.8 100,000 17:51
  VTPO A 51 30,000 17:50
  PVCB A 4.5 100,000 17:47
  PHGC A 105 55,000 17:42
  VTGI A 22 150,000 17:36
  VTGI A 21 200,000 17:23
  VTPO A 55 25,000 17:17
  VTPO A 56 300,000 17:12
  VTGI A 22.7 300,000 16:37
(Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP)
quang cao
Dịch vụ môi giới cổ phiếu

Dịch vụ môi giới cổ phiếu

 • Kết nối mua bán cổ phiếu OTC
 • Quy trình giao dịch nhanh chóng
 • Tư vấn khuyến nghị cổ phiếu
Read More
Repo cổ phiếu OTC

Repo cổ phiếu OTC

 • Lãi suất ưu đãi
 • Giải ngân nhanh chóng
 • Thời hạn vay linh hoạt
Read More

Đăng tin giao dịch cổ phiếu

 • Mở tài khoản miễn phí
 • Dịch vụ đăng tin vip
 • Dịch vụ đăng tin thường
Read More

IR online và PR doanh nghiệp

 • Cung cấp giá cổ phiếu OTC
 • Cung cấp dữ liệu phân tích tài chính
 • Viết bài PR doanh nghiệp
Read More