Tin mua bán OTC
TIN BÁN Giá KL Thời gian
  ASCH A 76 500,000 14:43
  EABANK A 8 100,000 13:20
  OCB A 9 20,000 12:59
  MSBANK A 4.5 300,000 12:57
  LVBANK A 9.3 50,000 12:56
  LVBANK A 9.2 100,000 12:00
  VPBANK A 34.7 305,000 11:43
  VPBANK A 34.6 50,000 11:18
  HDBANK A 14.6 50,000 10:30
  ASCH A 76 25,000 10:00
  TCB A 28.6 1,000,000 10:00
  HDBANK A 13.5 200,000 09:38
  EABANK A 5.8 200,000 09:37
  ABBANK A 6.3 200,000 09:37
  VPBANK A 33.5 200,000 09:36
  VHMW A 42 3,000 09:28
  LVBANK A 9.4 100,000 09:27
  LVBANK A 9.4 27,000 08:28
  TCB A 28.5 200,000 08:07
  LVBANK A 9.1 200,000 08:04
  VPBANK A 34.5 200,000 08:01
  ABBANK A 6.4 200,000 07:57
  ABBANK A 6.5 50,000 07:41
  LVBANK A 9.2 100,000 07:39
  TCB A 28 500,000 05:14
  EABANK A 5.8 500,000 04:35
  TPBANK A 8.9 1,000,000 00:00
  VPBANK A 35.5 200,000 00:00
  TPBANK A 8.8 1,000,000 00:00
  ABBANK A 6.3 500,000 00:00
  OCB A 9.4 100,000 00:00
  SGBANK A 10.2 100,000 00:00
  SGBANK A 10.2 100,000 00:00
  SGBANK A 10.2 100,000 00:00
  SGBANK A 10.2 100,000 00:00
  SGBANK A 10.2 100,000 00:00
  OCB A 9.4 20,000 00:00
  ABBANK A 500,000 6,300 00:00
  LVBANK A 9.2 300,000 00:00
  HDBANK A 12.9 200,000 00:00
  VNPH A 24.5 100,000 00:00
  OCB A 9.5 100,000 22:22
  TCB A 28.4 60,000 22:16
  TPBANK A 8.5 200,000 20:43
  TPBANK A 8.5 500,000 20:13
  TPBANK A 8.8 1,500,000 19:14
  VPBANK A 34.4 20,000 16:12
  VTGI A 10.4 50,000 15:06
  ABBANK A 6.6 300,000 15:01
  BVQTTN A 13.8 300,000 13:57
(Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP)
TIN MUA Giá KL Thời gian
  ALSC A 63 50,000 17:41
  HDBANK A 15 200,000 16:15
  ABBANK A 6.7 300,000 16:01
  NUTIFOOD A 100 10,000 16:00
  HDBANK A 14.6 200,000 15:59
  LVBANK A 9.4 200,000 15:45
  HDBANK A 14.8 200,000 15:42
  EABANK A 6.2 200,000 15:10
  HDBANK A 14.5 100,000 15:06
  TPBANK A 9.2 500,000 14:41
  SGBANK A 10.7 600,000 14:21
  VPBANK A 34.5 500,000 14:11
  KIDO A 57.8 10,000 14:03
  TPBANK A 9.1 200,000 13:57
  THACO A 140 20,000 13:12
  SCBANK A 4.2 10,000 12:05
  VPBANK A 35 100,000 12:03
  VPBANK A 34.5 80,000 12:01
  VPBANK A 35 600,000 11:51
  MEKOPHAR A 61 50,000 11:40
  HDBANK A 14 605,000 11:39
  VPBANK A 34.7 605,000 11:37
  VPBANK A 35.2 500,000 10:41
  NABANK A 5 500,000 10:24
  OCB A 9.8 500,000 10:22
  VCSC A 50.5 50,000 10:20
  ABBANK A 6.5 200,000 10:20
  PYMEPHARCO A 58 50,000 10:18
  EABANK A 6 600,000 10:10
  TPBANK A 9.2 1,000,000 10:10
  CTVT A 27.7 600,000 10:06
  NABANK A 5 1,000,000 10:00
  EXIMLAND A 6 1,000,000 10:00
  VPBANK A 34.5 1,000,000 10:00
  EABANK A 5.5 1,000,000 10:00
  TPBANK A 8.7 600,000 09:50
  CTVT A 28 20,000 09:48
  ABBANK A 6.6 600,000 09:48
  TCB A 28 20,000 09:46
  OCB A 9.7 600,000 09:46
  MSBANK A 4.2 100,000 09:36
  ABBANK A 6.2 100,000 09:34
  EABANK A 6 50,000 09:33
  VPBANK A 34.8 50,000 09:31
  EABANK A 6 399,000 09:28
  ABBANK A 6.5 200,000 09:27
  EABANK A 6 200,000 09:26
  HDBANK A 14.5 200,000 09:24
  VPBANK A 35 200,000 09:24
  VPBANK A 34.6 60,000 08:58
(Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP)

iconphoneHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hà Nội

04.66873314 - 0971033257

contact@sanotc.com

TP Hồ Chí Minh

0926.242.343

hangpham.mark@gmail.com

quang cao
quang cao