Cổ phiếu OTC OCB LOẠI A

TIN BÁN OTC A: OCB - Ngân hàng TMCP Phương Đông

Giá:
16,700 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
20,000
Số lượt xem:
111
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
10/10/2018
Ngày hết hạn:
17/10/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0932330536
Ngày tham gia:
08/10/2018
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


Mua bán nghiêm túc. Quân tử nhất ngôn

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)