Cổ phiếu OTC OCB LOẠI A

TIN MUA OTC A: OCB - Ngân hàng TMCP Phương Đông

Giá:
17,500 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
55,000
Số lượt xem:
175
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
09/02/2018
Ngày hết hạn:
26/02/2018 (Đã hết hạn) (Đã xóa)
Người đăng:
Số điện thoại:
0919101953
Ngày tham gia:
30/09/2009
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Can mua Co Phan Ngan Hang Phuong Dong so luong Lon Nho gia thoa thuan. Ai ban xin vui long goi hoac nhan tin gium den 091 910 1953. Thanks

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)