Cổ phiếu OTC MEKOPHAR LOẠI A

TIN BÁN OTC A: MEKOPHAR - CTCP Hoá - Dược Phẩm Mekophar

Giá:
90,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
13,000
Số lượt xem:
400
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
08/01/2018
Ngày hết hạn:
15/01/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0988684868
Ngày tham gia:
08/01/2018
Nơi giao dịch:
Hà Nội
Nội dung:   


cần bán nghiêm túc 13k mkp

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)