Cổ phiếu OTC MCMI LOẠI A

TIN MUA OTC A: MCMI - CTCP Giống bò sữa Mộc Châu

Giá:
61,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
50,000
Số lượt xem:
133
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
20/10/2020
Ngày hết hạn:
27/10/2020 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0902398129
Ngày tham gia:
17/04/2008
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Mua nghiêm túc số lượng lớn nhỏ giao dịch nhanh giá thoả thuận liên hệ Hiền 0902398129

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Thông tin mã: MCMI