Tin mua bán OTC
TIN BÁN Giá KL Thời gian
  HDBANK A 26.3 100,000 18:42
  CKG A 19.7 10,000 16:33
  MCMI A 46 300,000 15:56
  MCMI A 46.0 500,000 15:26
  VTGI A 12 500,000 15:26
  PGBANK A 9.3 500,000 15:25
  ALSC A 69 500,000 15:24
  HDBANK A 25.2 10,000 14:23
  HDBANK A 24.8 5,000 14:11
  HDBANK A 25 100,000 14:09
  ASCH A 64 55,000 13:19
  TPBANK A 17.1 30,000 13:03
  TCB A 47.8 200,000 12:37
  NABANK A 5.5 200,000 12:27
  BVQTTN A 14.5 400,000 12:24
  CTIN A 21 400,000 12:23
  MCMI A 46 400,000 12:23
  TCB A 47 400,000 12:22
  TPBANK A 16.9 100,000 11:44
  HDBANK A 25 50,000 11:37
  SANEST B 31.4 50,000 11:19
  VTGI A 16 20,000 11:15
  ABBANK A 9.1 100,000 10:49
  MSBANK A 7 10,000 10:38
  PHGC A 97 10,000 10:37
  ACC244 A 68.5 30,000 10:34
  TCB A 47.5 200,000 10:31
  HDBANK A 25 100,000 10:29
  TCB A 50.5 50,000 10:21
  TPBANK A 17 100,000 10:14
  PVSY A 7 85,000 10:12
  VTGI A 15.6 100,000 09:51
  OCB A 11 500,000 09:11
  HDBANK A 22.3 500,000 09:10
  ABBANK A 9 500,000 09:09
  TCB A 47 500,000 09:09
  CTIN A 21 500,000 09:06
  PHGC A 98 500,000 09:05
  VTPO A 52.5 21,000 09:00
  METALVN B 45.2 50,000 09:00
  PHGC A 98 12,000 07:00
  PHGC A 96 50,000 22:35
  IDICO A 27.5 300,000 11:36
  SANESTDK A 34.5 200,000 11:33
  SANEST B 31 100,000 11:28
  FICO A 11.3 200,000 09:42
  VEAM A 21 100,000 18:59
  ABBANK A 8.8 100,000 18:56
  TCB A 0.1 2,000 12:50
  HDBANK A 22 100,000 08:34
(Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP)
TIN MUA Giá KL Thời gian
  MEKOPHAR A 73.5 20,000 21:06
  PGBANK A 11 100,000 19:55
  VTGI A 14 225,000 18:47
  SGBANK A 12 100,000 16:18
  TPBANK A 17.5 50,000 16:11
  PHGC A 108 500,000 16:10
  TCB A 50 200,000 16:07
  TPBANK A 18 200,000 16:03
  ALSC A 69 300,000 15:56
  PGBANK A 12.3 300,000 15:55
  PHGC A 108 300,000 15:54
  THACO A 125 300,000 15:54
  OCB A 12.6 300,000 15:53
  HDBANK A 27 300,000 15:53
  ABBANK A 15.5 300,000 15:51
  TCB A 52 300,000 15:51
  PGBANK A 11 200,000 15:48
  SGBANK A 10.5 100,000 15:44
  SGBANK A 10.5 100,000 15:44
  ALSC A 69 500,000 15:22
  TCB A 49.5 50,000 15:19
  BVQTTN A 14 20,000 15:18
  PGBANK A 12.3 500,000 15:18
  HDBANK A 28.2 500,000 15:13
  VTGI A 18 500,000 15:12
  VTGI A 14 50,000 15:07
  TPBANK A 18 200,000 14:56
  HDBANK A 26 200,000 14:44
  MEKOPHAR A 75 10,000 14:36
  VTGI A 16 50,000 14:21
  SANESTDK A 35 10,000 14:20
  VTGI A 14.5 10,000 14:09
  VTPO A 51 10,000 14:05
  PGBANK A 10 100,000 13:46
  VTGI A 17.3 400,000 13:31
  VTGI A 17.5 500,000 13:21
  VTGI A 16 300,000 13:10
  VTGI A 16 400,000 13:03
  ABBANK A 9.4 600,000 12:41
  HDBANK A 28 500,000 12:25
  MCMI A 50 400,000 12:21
  CTIN A 30 400,000 12:21
  VTPO A 53.5 400,000 12:20
  VTGI A 18 400,000 12:17
  VTGI A 16.5 299,000 12:13
  CTIN A 30 200,000 12:08
  MCMI A 50 200,000 12:08
  BVQTTN A 16 200,000 12:07
  OCB A 12.6 200,000 12:07
  SGBANK A 11 500,000 12:05
(Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP)

iconphoneHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hà Nội

04.66873314 - 0971033257

contact@sanotc.com

TP Hồ Chí Minh

0926.242.343

hangpham.mark@gmail.com

quang cao
quang cao
quang cao