Cổ phiếu OTC LVBANK LOẠI

TIN BÁN OTC : LVBANK - Ngân Hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

Giá:
14,300 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
15,000
Số lượt xem:
244
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
21/09/2017
Ngày hết hạn:
28/09/2017 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0926242343
Ngày tham gia:
20/08/2012
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


Hàng SG, GD thỏa thuận tại BV nhé

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)