Cổ phiếu OTC HTINCOS LOẠI A

TIN MUA OTC A: HTINCOS - CTCP Hưng Thịnh Incos

Giá:
24,500 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
20,000
Số lượt xem:
22
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
09/11/2018
Ngày hết hạn:
16/11/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0967589588
Ngày tham gia:
15/01/2008
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Cần mua nghiêm túc, giá mua theo thị truờng , vui lòng liên hệ 0967 589 588

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Thông tin mã: HTINCOS
Tin doanh nghiệp: HTINCOS