Cổ phiếu OTC HTCORP LOẠI B

TIN MUA OTC B: HTCORP - CTCP ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐỊA ỐC HƯNG THỊNH

Giá:
25,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
100,000
Số lượt xem:
81
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
14/09/2018
Ngày hết hạn:
21/09/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0926242343
Ngày tham gia:
20/08/2012
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


Chinh chu can mua gap

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Thông tin mã: HTCORP
Tin doanh nghiệp: HTCORP