Cổ phiếu OTC HDBANK LOẠI

TIN MUA OTC : HDBANK - Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM

Giá:
21,200 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
250,000
Số lượt xem:
91
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
09/09/2017
Ngày hết hạn:
16/09/2017 (Đã hết hạn) (Đã xóa)
Người đăng:
Số điện thoại:
0919101953
Ngày tham gia:
30/09/2009
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Can mua Co Phan Ngan Hang Phat Trien TPHCM gia tot thoa thuan. Ai can ban xin vui long goi hoac nhan tin gium den 091.910.1953. Thanks

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)