Cổ phiếu OTC FPTOL LOẠI A

TIN MUA OTC A: FPTOL - CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT

Giá:
115,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
10,000
Số lượt xem:
300
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
09/11/2017
Ngày hết hạn:
16/11/2017 (Đã hết hạn) (Đã xóa)
Người đăng:
Số điện thoại:
0938.30.9798
Ngày tham gia:
26/02/2007
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


chuc, sdt 0938 30 9798 mua FPT online gia thi truong,

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)