Cổ phiếu OTC FPTOL LOẠI A

TIN BÁN OTC A: FPTOL - CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT

Giá:
125,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
5,466
Số lượt xem:
300
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
13/11/2017
Ngày hết hạn:
20/11/2017 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0988578242
Ngày tham gia:
08/07/2007
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


Can ban nghiem tuc , chinh chu

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)