Cổ phiếu OTC EXIMLAND LOẠI A

TIN MUA OTC A: EXIMLAND - CTCP Bất động sản Exim

Giá:
5,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
10,000
Số lượt xem:
71
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
10/07/2018
Ngày hết hạn:
17/07/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0926242343
Ngày tham gia:
20/08/2012
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Chính chủ cần mua thật

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)