Cổ phiếu OTC BVQTTN LOẠI A

TIN MUA OTC A: BVQTTN - CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Giá:
20,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
300,000
Số lượt xem:
71
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
18/09/2017
Ngày hết hạn:
25/09/2017 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0945086478
Ngày tham gia:
23/05/2015
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Mua nghiêm túc số lượng lớn, nhỏ.

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Thông tin mã: BVQTTN
Tin doanh nghiệp: BVQTTN