Cổ phiếu OTC BVBANK LOẠI A

TIN BÁN OTC A: BVBANK - Ngân hàng TMCP Bảo Việt

Giá:
5,300 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
6,800
Số lượt xem:
154
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
09/09/2019
Ngày hết hạn:
16/09/2019 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0983459775
Ngày tham gia:
01/04/2019
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


bán gấp cổ phiếu BV Bank. Vui lòng liên hệ Vân 0981651653

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)