Cổ phiếu OTC ASGC LOẠI A

TIN BÁN OTC A: ASGC - CTCP Dịch Vụ Sân Bay

Giá:
110,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
50,000
Số lượt xem:
381
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
11/05/2018
Ngày hết hạn:
18/05/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0917694489
Ngày tham gia:
10/05/2018
Nơi giao dịch:
Hà Nội
Nội dung:   

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Thông tin mã: ASGC