Cổ phiếu OTC ALSC LOẠI A

TIN MUA OTC A: ALSC - CTCP giao nhận và kho vận Hàng Không

Giá:
71,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
50,000
Số lượt xem:
48
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
14/11/2017
Ngày hết hạn:
21/11/2017 (Đã hết hạn) (Đã xóa)
Người đăng:
Số điện thoại:
0938309798
Ngày tham gia:
26/02/2007
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


Chuc sdt 0938 30 9798 mua ALSC gia thi truong,

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Thông tin mã: ALSC
Tin doanh nghiệp: ALSC