Cổ phiếu OTC ABBANK LOẠI A

TIN MUA OTC A: ABBANK - Ngân hàng TMCP An Bình

Giá:
14,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
50,000
Số lượt xem:
134
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
15/05/2018
Ngày hết hạn:
22/05/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0909925268
Ngày tham gia:
14/12/2016
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)