Cổ phiếu OTC ABBANK LOẠI A

TIN MUA OTC A: ABBANK - Ngân hàng TMCP An Bình

Giá:
13,800 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
200,000
Số lượt xem:
220
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
19/10/2020
Ngày hết hạn:
26/10/2020 (Đã hết hạn) (Đã xóa)
Người đăng:
Số điện thoại:
0938.30.9798
Ngày tham gia:
26/02/2007
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


Chức sđt 0938.30.9798 mua ABBank và các loại cp Bank khác gia thi trường số lượng lớn nhỏ.

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)