Cổ phiếu OTC ABBANK LOẠI A

TIN MUA OTC A: ABBANK - Ngân hàng TMCP An Bình

Giá:
17,500 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
200,000
Số lượt xem:
185
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
11/04/2018
Ngày hết hạn:
18/04/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
04.66873314
Ngày tham gia:
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


CAN MUA CP ABB SL LON NHO XIN LIEN HE SDT 0909845086

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)